Thông báo & Tin tức mới

Jun 10th QUY ĐỊNH MỚI ĐỐI VỚI DOMAIN QUỐC TẾ

Khuyến cáo: Khách hàng chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia .VN trên website http://thongbaotenmien.vn của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông. Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định ... Đọc thêm »

Jun 10th Chương trình hổ trợ doanh nghiệp trong đại dịch nCovid-19

Đồng hành cũng chương trình hổ trợ doanh nghiệp của Chỉnh Phủ trong đại dịch nCovid-19 Chúng tôi khởi động chương trình hỗ trợ đăng ký các gói dịch vụ: + Cloud Hosting với công nghệ Litespeed: chỉ từ 30k / tháng.+ Cloud VPS / eCloud Server sử dụng nển tảng ảo háo VMWare: chỉ ... Đọc thêm »