Gửi yêu cầu hỗ trợ (Ticket)


Quý khách không tìm thấy câu trả lời tại mục câu hỏi thường gặp của chúng tôi ? Hãy gửi ticket yêu cầu hỗ trợ cho bộ phận tương ứng dưới đây để chúng tôi được phục vụ.


 Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

 Kinh Doanh

Liên hệ báo giáo tên miền và hosting

 Chăm Sóc Khách Hàng

Tiếp nhận các thông tin về gia hạn tên miền và hosting

 Kế Toán

Yêu cầu xuất hóa đơn