Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.

*Giá chưa bao gồm VAT

Bảng giá tên miền

Tên miền
Đăng ký mới
Chuyển tên miền
Gia hạn
.vn hot!
700,000VND
1 Year
418,182VND
1 Year
418,182VND
1 Year
.com.vn hot!
609,091VND
1 Year
327,273VND
1 Year
327,273VND
1 Year
.net.vn
609,091VND
1 Year
327,273VND
1 Year
327,273VND
1 Year
.com hot!
250,000VND
1 Year
250,000VND
1 Year
270,000VND
1 Year
.net hot!
300,000VND
1 Year
300,000VND
1 Year
300,000VND
1 Year
.org
320,000VND
1 Year
320,000VND
1 Year
320,000VND
1 Year
.info
250,000VND
1 Year
250,000VND
1 Year
380,000VND
1 Year
.biz.vn
609,091VND
1 Year
327,273VND
1 Year
327,273VND
1 Year
.org.vn
445,455VND
1 Year
236,364VND
1 Year
236,364VND
1 Year
.info.vn
445,455VND
1 Year
236,364VND
1 Year
236,364VND
1 Year
.gov.vn
445,455VND
1 Year
236,364VND
1 Year
236,364VND
1 Year
.edu.vn
445,455VND
1 Year
236,364VND
1 Year
236,364VND
1 Year
.health.vn
445,455VND
1 Year
236,364VND
1 Year
236,364VND
1 Year
.ac.vn
445,455VND
1 Year
236,364VND
1 Year
236,364VND
1 Year
.pro.vn
445,455VND
1 Year
236,364VND
1 Year
236,364VND
1 Year
.int.vn
445,455VND
1 Year
236,364VND
1 Year
236,364VND
1 Year
.name.vn
74,545VND
1 Year
47,273VND
1 Year
47,273VND
1 Year
.xyz new!
39,000VND
1 Year
N/A
300,000VND
1 Year

Vui lòng chọn một danh mục từ trên.

Đăng ký thêm hosting

Chúng tôi có các gói được thiết kế để phù hợp với bạn

Đăng ký hosting

Chuyển tên miền về chúng tôi

Để nhận nhiều ưu đãi và hỗ trợ tốt nhất!*

Chuyển tên miền

* Chú ý: Việc chuyển đổi nhà cung cấp là miễn phí, nếu quí khách muốn đóng thêm phí gia hạn thì sẽ theo bảng giá tên miền