Cloud VPS

VPS công nghệ điện toán đám mây

C-VPS #1 - VP1

Bộ vi xử lý 1 CPU

Ổ cứng 25GB

Bộ nhớ 1 GB + 1GB(*)

Băng thông unlimited

IP riêng 1

(*) Tặng thêm RAM, Miễn phí Directadmin
khi đăng ký dịch vụ từ 12 tháng trở lên.

C-VPS #2 - VP2

Bộ vi xử lý 2 CPU

Ổ cứng 50GB

Bộ nhớ 1 GB + 1GB(*)

Băng thông unlimited

IP riêng 1

(*) Tặng thêm RAM, Miễn phí Directadmin
khi đăng ký dịch vụ từ 12 tháng trở lên.

C-VPS #6 - VP6

Bộ vi xử lý 5 CPU

Ổ cứng 250GB

Bộ nhớ 2 GB + 1GB(*)

Băng thông Unlimited

IP riêng 1

(*) Tặng thêm RAM, Miễn phí Directadmin
khi đăng ký dịch vụ từ 12 tháng trở lên.